TITLE

DESCRIPTION

Tiyatro

Ulus Şubesi

Ulus şubemizin eğitim programı ve ücret bilgileri...

Bahçelievler Şubesi

Bahçelievler şubemizin eğitim programı ve ücret bilgileri...

DETAYLI BİLGİLER

Yıl sonu şenliğimizde; öğrencilerimizin sahnelendireceği skeçler ve tiyatro oyunları bulunacaktır.

 

Öğrencilerimizin mental gelişimlerini desteklemek amacıyla yıl içerisinde planlanmış, tiyatro oyunları izleme, workshoplar ve geziler gibi sosyal etkinlikler yapıyoruz.

 

Tüm bu aktivitelerin yanında velilerimiz içinde doğaçlama tiyatro workshopları yapıyoruz.

Sahne deneyimi kazanmak isteyen kişinin, sahne üzerindeki tüm seçim yapma özgürlüklerini ve alanlarını genişletmeyi hedefler. Bu süreçte sahne kullanımı, dikkat egzersizleri, algılama – odaklanma – uygulama çalışmaları, imgelem, eylem ve doğaçlama çalışmaları ile oryantasyon süreci geçirmesini sağlamaktır. Bir sonraki aşamada sahne üstünde çalışma yapacak olan kişilerin oyun çalışma sürecine gelindiğinde kendilerini hazır ve dinamik hissetmeleri için; bedensel, zihinsel ve fiziksel ifadesinin güçlü aktarımını oluşturmasını amaçlar ve rol oynamak, karakter ya da tip çalışmalarına hazırlanmak gibi oyun sahnelenme sürecinde tüm teknik aşamaları gerçekleştirmeyi sağlamaktır.

 

Aynı zamanda bu süreç doğaçlamaya dayalı bir eğitim ve yaratım çalışmasıdır. Öğrencinin zamanla teatral yaratıda kullanacağı temel değişkenler olan uzamla ve zamanla etkileşimini geliştirmek ve derinleştirmek; grubun sezgisel ve spontan olmasına, bütünlükle çalışabilmesine yardım etmek amacını taşımaktadır.

Program sürecinde hedeflenen kazanımlar;

* Sahne bilgisi ve temel oyunculuk uygulaması

* Rol çözümlemesi/ Rol oynama

* Doğaçlama ve minval uygulamaları geliştirmek

* Tiyatro metni okumayı ve deşifre etmeyi geliştirmek

* Ekip dinamiğini oluşturmak ve güçlendirmek

* Diksiyon

* Hareket

* Ezber alma teknikleri

* Yaratıcı ve estetik gelişimi sağlamak

* Çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirmek

* Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırmak

* Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek

* Sanatsal bakış açısı kazandırmak

* Dil ve iletişim becerilerini geliştirmek, bireyin kendisini en iyi şekilde ifade etmesini sağlamak

* Bedensel ve fiziksel hareketlerin gelişimini sağlamak

* Sosyal gelişim, grupla çalışma, yardımlaşma ve paylaşım bilincini geliştirmek

KAYIT EVRAKLARI

Kayıt Formu - Sağlık Raporu - 1 Ad. Fotoğraf - Kimlik Fotokopisi

EKİPMANLAR

Oyuncular sene boyu yapılacak çalışmalarda serbest kıyafet ile katılabilirler. Sene sonu gösterimi yapılacak oyun için gerekli kostümler ücret karşılığında verilecektir.

GRUPLAR

5-8 Yaş Yaratıcı drama ve 9-12 Yaş Çocuk Tiyatrosu olarak 2 kategoride çalışmalar yapılacaktır. Yaratıcı drama öğrencileri sene sonu mini skeçler oynarkerken, Çocuk tiyatrosu öğrencileri belirlenen bir oyunun sene sonu temsilini gerçekleştirecektir.